Privacyverklaring

 

Bedrijfsgegevens:

 

Bedrijfsnaam:                      Pumpkin Fotografie
Eigenaar:                              Bianca van Schaik

Adres:                                   Beatrixstraat 3, 4542 AW Hoek

Telefoon nummer:             06-27437602

Email:                                    Pumpkinfotografie@gmail.com

Website:                               www.pumpkinfotografie.com

KvK nr.:                                 67379761

Btw nr.:                                 nl200575363b03

Rekeningnummer:             NL44 TRIO 03384608 61

Rechtsgrond voor het verkrijgen van persoonlijke gegevens: Uitvoering van een overeenkomst.

Zonder de verkregen persoonsgegevens is het niet mogelijk om opdrachten volledig en naar behoren uit te voeren. 
Soms wordt informatie verkregen voordat er een opdracht is gegeven. Deze gegevens worden dan opgevraagd om een geïnteresseerde klant een goed beeld te kunnen geven wat ik voor hem of haar kan betekenen en wat de kosten zullen zijn.

Algemeen

Deze privacyverklaring is er om klanten en geïnteresseerden die persoonsgegevens geven aan de onderneming "Pumpkin Fotografie" te informeren over welke persoonsgegevens op wat voor manier worden verkregen, bewaard en verwerkt en wat daarbij hun rechten zijn. Dit om de privacy van de klanten te waarborgen en te voldoen aan de "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)".

 

Het soort persoonsgegevens dat wordt verkregen, hoe het wordt verwerkt en voor wat voor doeleinden.

1.1 Het soort persoonsgegevens dat wordt verkregen.
 

    Pumpkin Fotografie verkrijgt de volgende persoonsgegevens. 

    Voor + achternaam
    Telefoonnummers
    Emailadressen
    Woonadressen
    Bankrekeningnummers

    Geslacht
    Leeftijd

    Trouw datum + locatie

    Gezinssituatie
 

    Tijdens het uitvoeren van een opdracht worden er vele foto's van mensen gemaakt. Deze foto's vallen onder gevoelige persoonsgegevens. 

    Daarom zal hier extra voorzichtig mee worden omgegaan en zijn deze gegevens extra beschermd.

 

1.2 Doeleinden voor het verkrijgen van persoonsgegevens.

    Pumpkin Fotografie heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om de diensten ten goede te kunnen uitvoeren waarvoor personen naar

    Pumpkin Fotografie komen. De persoonsgegevens van personen worden enkel gebruikt voor opdrachten die de persoon zelf aan

    Pumpkin Fotografie geeft. 
 

    Er worden alleen gegevens opgevraagd die nodig zijn om een opdracht goed te kunnen uitvoeren of om juiste informatie te kunnen 

    verstrekken als daar om gevraagd wordt.

1.3 Verkrijgen van  persoonsgegevens.

 

    Pumpkin fotografie verkrijgt persoonsgegevens van personen direct van de persoon of met de tussenkomst van bijvoorbeeld een  

    offertesite. Maar altijd naar aanleiding van de persoon/personen zelf. Er worden geen persoonsgegevens verkregen via derden zonder 

    opdracht van de persoon.
 

Wijze van verwerking:

2.1 ontvangen van persoonsgegevens.

    

Persoonsgegevens worden op de volgende manieren verkregen.

    Email
    Telefoon
    Mondeling
    Post

2.2 Verkrijgen van gevoelige persoonsgegevens.

    Tijdens het uitvoeren van een opdracht worden er vele foto's van mensen gemaakt. Deze foto's vallen onder gevoelige persoonsgegevens. 

    Daarom zal hier extra voorzichtig mee worden omgegaan en zijn deze gegevens extra beschermd

 

    In enkele gevallen sturen personen zelf gevoelig materiaal zoals foto's en afbeeldingen met de wens dat deze worden vervaardigd in een

    album of afbeelding. Ook met dit beeldmateriaal zal zorgvuldig worden omgegaan.
    

2.3 Verwerking.


    Via bovenstaande manieren komen de in punt 1.1 genoemde persoonsgegevens binnen. De gegevens worden verwerkt tot  

    opdrachtformulieren, overeenkomsten, offertes en facturen. Foto's worden verwerkt tot reportages, video slideshows,

    blogberichten, flyers, marketingmateriaal, albums, harmonicaboekjes en prints. Voor alle doeleinden die buiten de opdracht liggen wordt bij

    kennismaking of naderhand altijd toestemming gevraagd. Zonder deze toestemming worden de beelden niet verwerkt. 

    Bestanden en beelden die zich bevinden op de computer (Apple IMac) zijn beveiligd met een wachtwoord.

    Gevoelig beeldmateriaal is beveiligd met eigendomsverklaring in de .Exif gegevens en nogmaals met een watermerk wanneer deze online

    gepubliceerd worden. 


2.3.1 Email

 

    E-mails worden bewaard zolang er gebruik wordt gemaakt van het emailadres "pumpkinfotografie@gmail.com". Of tot het punt dat

    de ondernemer stopt met de onderneming "Pumpkin Fotografie". De e-mails worden zorgvuldig bewaard om informatie terug te

    kunnen halen wanneer klanten weer contact opnemen. Om te kunnen zien wat voor correspondentie er al in het verleden is geweest

    zodat er een persoonlijke communicatie kan plaatsvinden. Om te kunnen zien wat voor opdrachten er in het verleden zijn gedaan

    voor de klant en hoe deze zijn verlopen. E-mails worden enkel in de e-mailsoftware bewaard en niet geback-upt op een andere locatie. 

    Zodanig zijn de e-mails beveiligd met een wachtwoord. 

 

    E-mails kunnen direct vanuit de klanten komen maar kunnen ook worden doorgestuurd door andere bedrijven. Zoals via de website

    provider "wix.com", offerte aanbieders en collega's in de branche. Bij informatie verkregen via derden wordt ook opgeslagen vanuit wie

    de informatie is gekomen en wie de initiatiefnemer is geweest in het doorsturen van de informatie. Ook wordt de persoon waarvan de

    persoonsgegevens zijn op de hoogte gebracht van de ontvangen informatie.

 

    Opdrachtformulieren, overeenkomsten, offertes en facturen die voortkomen uit emailcontact, mondelinge toezeggingen, 

    telefoongesprekken, appberichten, etc., worden tot 10 jaar na aanmaak of laatste wijziging bewaard. Hiervoor wordt 10 jaar

    gehandhaafd omdat binnen 10 jaar het aannemelijk is dat een klant binnen 10 jaar nogmaals contact opneemt voor een volgende opdracht.

    Voor een persoonlijke aanpak is het nodig om de juiste gegevens van een vorige opdracht erbij te kunnen nemen.
 

2.3.2 Socialmedia

 

    Voor gebruik van foto's op social media wordt ten alle tijden nog specifiek toestemming gevraagd. Bij reportages wordt dit ook opgenomen in de 

    overeenkomst. Bij fotoshoots wordt dit enkel mondeling gedaan. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken maar niet met

    terugwerkende kracht. Foto's kunnen van social media af worden gehaald in sommige gevallen maar het uitlekken van foto's doordat 

    mensen ze al hebben gedeeld of opgeslagen kan niet worden uitgesloten. Wilt u uw toestemming intrekken dan kunt u hierover  mailen

    naar: Pumpkinfotografie@gmail.com. Er zal dan zorgvuldig worden gekeken waar de beelden zich bevinden en deze zullen verwijderd worden

    van het internet


2.3.3Telefoongesprekken

 

    Telefoongesprekken worden niet opgeslagen. Belangrijke gegevens worden genoteerd en verwerkt naar vraag van de klant.

2.3.4 App-berichten zoals Whatsapp en Messenger.

    App-berichten worden voornamelijk gebruikt om de klant op de hoogte te brengen dat ik klaar ben voor een opdracht en om mensen  

    succes te wensen voor hun grote dag. Mocht een klant het prettig vinden om via een app te communiceren dan kan dat. Gegevens worden

    genoteerd als gewoonlijk. App-berichten worden regelmatig verwijderd (om de zoveel maanden) en dus niet voor langere tijd opgeslagen. 

 

2.3.5WEbsite cookies

   Op de website worden enkele cookies gebruikt. Voor statistieken en wanneer u een review schrijft. 

   Via de website en via Facebook is het mogelijk om een review achter te laten. Gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn worden enkel door

   Facebook en wix.com opgeslagen, Pumpkin Fotografie heeft dat niet in de hand. Personen zijn daardoor zelf verantwoordelijk voor de

   gegevens die ze via deze weg achter laten. 

   Reviews op Facebook kunnen niet verwijderd worden. Reviews op de website wel.

 

3. Verwerking van foto's
 

Klanten van Pumpkin Fotografie geven opdracht voor het maken van foto's van mensen, locaties, sfeerbeelden, gebeurtenissen, groepsfoto's, etc. Foto's zijn privacygevoelig materiaal waar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Wanneer een opdracht wordt gegeven voor het maken van foto's, word er geacht dat de persoon toestemming heeft of het recht draagt om foto's te laten maken van de persoon waar de opdracht voor is. Daarnaast is het belangrijk dat er nog los toestemming wordt gegeven voor het delen van de foto's. Bij een feest of andere bijeenkomst waar meerdere personen komen is het niet noodzakelijk om iedereen toestemming te vragen, maar wel noodzakelijk dat iedereen op de hoogte is van het feit dat er een fotograaf aanwezig zal zijn en dat er een (grote) kans bestaat dat iemand op de foto wordt gezet wanneer hij/zij aanwezig is. Mochten gasten zich niet prettig hierbij voelen kunnen zij aangeven niet op de foto te willen. Hier wordt dan rekening mee gehouden. Ook wanneer de opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor het delen van foto's is het van belang dat gasten die niet wensen dat een foto waar zij op staan gedeeld wordt dit aangegeven, Dit moet zo snel mogelijk worden gedaan, wanneer een foto al gedeeld is kan de foto in sommige gevallen wel worden verwijderd maar garantie dat de foto niet al is gelekt kan niet meer worden gegeven.

 

Tijdens het maken van een foto worden foto's in tweevoud weggeschreven op twee SD-kaarten in de camera. Bij thuiskomst worden de foto's van 1 SD-kaart overgeschreven naar een externe harde schijf, waarna de foto's worden verwerkt, geselecteerd en nabewerkt. Alle foto's komen in tenminste kleur en zwart/wit en eventueel een derde bewerking als de klant hierom vraagt. Daarna worden de foto's nogmaals verwerkt in Lightroom en verkleind met logo opgeslagen. De verkleinde bestanden met logo worden geüpload naar de wix editor op een persoonlijke pagina op de website, die alleen te bereiken is via de speciale link die de klant krijgt via een emailbericht en is beveiligd met een extra wachtwoord. Daarna worden de niet verkleinde fotobestanden geüpload naar een persoonlijke stackstorage.eu pagina waarvan de klant de bestanden kan downloaden. Deze pagina's blijven actief zolang als dat de onderneming als dusdanig staat ingeschreven bij de kamer van koophandel. Dit zodat de klant te allen tijde zijn of haar foto's kan terugvinden en downloaden, ook wanneer hij of zij ze zelf is kwijt geraakt. Zonder de link die enkel aan de klant wordt doorgestuurd zijn deze pagina's niet bereikbaar. Is de klant de link kwijt dan kan deze worden opgevraagd bij Pumpkin Fotografie. De bestanden op de tweede SD-kaart worden na het afleveren van de twee pagina's gewist (door middel van formatteren). De foto's worden tot die tijd hierop bewaard als back-up voor het geval dat de bestanden op de harde schijf verloren raken of beschadigd raken. De .nef bestanden op de harde schijf worden bewaard tot 1 jaar nadat de opdracht is voltooid. De .jpg bestanden blijven bewaard tot de onderneming stopt. Ook dit weer om te voorkomen dat de foto's verloren gaan. Mocht dit helaas toch gebeuren door technisch falen dan is de onderneming niets verschuldigd aan de klant, omdat er als dusdanig zo goed mogelijk is geprobeerd om de gegevens veilig te bewaren door meerdere back-up's te maken.

 

De onderneming verwerkt gemaakte foto's ook om te kunnen voldoen aan de wensen van een klant door foto's te laten afdrukken door externe bedrijven zoals professionele drukkerijen/printbedrijven die foto's verwerken in tastbare producten. Zoals een fotoalbum, harmonicaboekje of print.

Voor promotie van het bedrijf worden foto's ook verwerkt op social media zoals Facebook en Instagram, op de website, flyer materiaal, deelname aan wedstrijden en andere publicaties. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd wanneer er een overeenkomst wordt vastgelegd. Wanneer er geen overeenkomst wordt vastgelegd, wordt de klant gevraagd om de algemene voorwaardes goed door te lezen en hiermee akkoord te gaan. Hierin wordt vermeld dat de onderneming vrij is om foto's voor deze doeleinden te gebruiken. Mocht een klant hier niet mee akkoord gaan en geen toestemming geven dan wordt dit vastgelegd in een overeenkomst en worden deze afspraken als dusdanig nagekomen.

4. Recht van inzage, rectificatie of wissen:
Iedereen heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens er zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan te allen tijde worden opgevraagd. 
Dit recht op inzicht is geen recht op het verkrijgen. .nef bestanden blijven altijd het eigendom van Pumpkin Fotografie en zijn alleen vrij voor inzage. U kunt niet via deze weg .nef of .jpg bestanden gratis verkrijgen. Wilt u een wijziging aanbrengen in uw persoonsgegevens of wilt u dat gegevens worden verwijderd? Ook dit recht heeft u en hier moet in worden voldaan. Houdt er wel rekening mee dat de onderneming enkel gegevens kan tonen, rectificeren of wissen die in eigen beheer zijn en er alleen informatie kan worden gegeven over gegevens die de persoon rechtmatig toe komen.


5. Terug nemen van persoonlijke gegevens.
Als een geportretteerde wenst dat een foto waar hij of zij op te zien is en/of persoonsgegevens worden verwijderd dan dient deze dit kenbaar te maken via email. U kunt e-mailen naar: Pumpkinfotografie@gmail.com Er word dan gekeken en gehandeld om zo veel mogelijk toe te komen in uw wens. 

 

6. Niet geven van gegevens. 

    Wanneer u wenst uw gegevens niet vrij te geven aan Pumpkin Fotografie kan de opdracht in de meeste gevallen helaas niet worden uitgevoerd

    en zal deze daarom niet worden aangenomen.

 

7. Website en bedrijven.

     De website: www.pumpkinfotografie.com is beveiligd met SSL.
     SSL zorgt ervoor dat bezoekers de website veilig kunnen bezoeken en veilig informatie kunnen doorsturen via HTTPS. SSL.

     Met alle bedrijven en softwareleveranciers waar persoonsgegevens van klanten mee worden gedeeld is een verwerkersovereenkomst

     gesloten zodat gegevens van klanten veilig zijn.

---

 

Heeft u klachten over hoe uw wenst te wordem behandeld, wordt de wet niet volledig nagestreefd of is er geen communicatie vast te stellen, dan kunt u terecht bij: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Lees ook: de Algemene voorwaarden