Algemene voorwaarden

 

Bedrijfsgegevens:

 

Bedrijfsnaam:                      Pumpkin Fotografie
Eigenaar:                              Bianca van Schaik

Adres:                                   Beatrixstraat 3, 4542 AW Hoek

Telefoon nummer:             06-27437602

Email:                                    Pumpkinfotografie@gmail.com

Website:                               www.pumpkinfotografie.com

KvK nr.:                                 67379761

Btw nr.:                                 nl200575363b03

Rekeningnummer:             NL44 TRIO 03384608 61

 

Algemeen


De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot of reportage. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot of reportage gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.


De fotograaf dient zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt vooraf aan de fotoshoot of reportage over bijvoorbeeld het aantal foto’s, in kleur, zwart/wit of andere nabewerkingen etc. Afspraken waar de fotograaf zich aan dient te houden moeten in een email of overeenkomst zijn bevestigd.


Komt de klant niet opdagen op de afgesproken tijd en plaats zonder tijdig afgezegd te hebben dan wordt er 25% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. De fotograaf is de klant niet langer meer iets verschuldigd.


Mocht de fotograaf door ziekte of ongeval de opdracht niet kunnen uitvoeren dient de fotograaf tijdig een vervangend fotograaf te regelen voor dezelfde prijs en kwaliteit als is afgesproken. De fotograaf dient de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.


Prijzen staan vast zoals getoond op de website op het moment van het maken van de overeenkomst. De overeenkomst wijzigt niet wanneer prijzen op de website worden gewijzigd door de fotograaf. Wanneer u informatie opdoet over kosten voor producten of diensten zijn de geboden prijzen geldig tot 2 weken na het aanbod. Wanneer er geen overeenkomst heeft plaats gevonden binnen deze 2 weken en de prijzen zijn wel
gewijzigd dan gelden de nieuwe prijzen.


Aangegeven prijzen zijn altijd inclusief 9% btw. Het doel van een fotoshoot of reportage is altijd voor het mogelijk maken van een harmonicaboekje met harde kaft, fotoboek of fotoalbum. Wanneer de klant geen harmonicaboekje met harde kaft of album wenst, wordt er een btw tarief van 21% in rekening gebracht. Ook op nabestelde afdrukken of digitale bestanden word een tarief van 21% gerekend. En voor zakelijke reportages geld een standaard 21% btw tarief, dit is meegerekend in de prijs zichtbaar op de website.

 

Vanaf 1 januari 2019 gaat het tarief van 6% btw naar 9% btw. Dit is landelijk geregeld. Hierdoor worden prijs vehoogd. Boekinging die voor 31 december 2018 worden geboekt betalen 6% over hun aanbetaling en 9% over het resterende bedrag. Hierdoor valt het resterende bedrag 3% hoger uit.


Fotoshoots particulieren.

 

Afspraak
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, hagel, sneeuw, zeer harde wind, weer alarm) of privé omstandigheden mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit dient uiterlijk 3 uur voor de fotoshoot te worden gedaan. Er kan in overleg een nieuwe datum worden geprikt.


Betaling
De klant ontvangt een factuur op dezelfde dag dat de fotoshoot plaats vindt. Betaling vindt plaats doormiddel van bankoverdracht. De betaling dient binnen 8 dagen na afloop van de fotoshoot volledig te zijn betaald door de klant.

 

Fotoshoots zakelijk.

 

Afspraak
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, hagel, sneeuw, zeer harde wind, weer alarm) of omstandigheden mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit dient uiterlijk 3 uur voor de fotoshoot te worden gedaan. Er kan in overleg een nieuwe datum worden geprikt.


Tarief
Voor een zakelijke reportage geld een instap tarief voor tijd. Dit tarief is een vast bedrag per dag ongeacht (hoeveel) afname van het aantal foto's. Daar komen de kosten van losse foto's bovenop. De klant kiest zelf hoeveel foto's worden afgenomen. Tenminste 3 foto's per fotoreportage.

In de prijs per foto zit ook een vergoeding voor commercieel gebruik. Een bedrijf mag de foto's gebruiken voor promotie van het bedrijf/de zzp-er. Foto's mogen niet als replica worden verkocht, rechten mogen niet worden doorgegeven. Er dient niet direct te worden verdient aan foto's. Mocht een klant dit wel wensen kan hier een aparte overeenkomst voor worden afgesproken.
 

Voor selectie

Binnen twee dagen na het fotograferen word er per e-mail een voorselectie toegestuurd naar de klant door de fotograaf. Deze voorselectie bevat kleine onbewerkte beelden. De klant dient deze alleen te gebruiken om een keuze te kunnen maken voor het aantal foto's en welke foto's worden afgenomen. Deze mogen niet openbaar worden gezet en er kan hier geen rechten aan worden ontleent. Na ontvangst van de fotokeuze stuurd de fotograaf een bevestig naar de klant met factuur. Pas na betaling worden de foto's nabewerkt en doorgestuurd.

Betaling
De klant ontvangt een factuur bij een eendaagse reportage nadat er een selectie is doorgegeven. Betaling vindt plaats doormiddel van bankoverdracht. De betaling dient binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur volledig te zijn betaald door de klant. 

Bij een meerdaagse reportage en/of wanneer er derde worden ingehuurd zoals figuratie, model of visagie vind de betaling in twee keer plaats. Een aanbetaling van het vast te betalen bedrag (vergoeding ingehuurde derde en dagtarief.) Deze factuur ontvangt de klant na tekenen van de overeenkomst. De tweede factuur komt nadat de fotograaf een keuze heeft ontvangen van de klant voor het aantal foto's. Aanbetalingen kunnen niet worden terugbetaald bij annulering. Factuurs dienen binnen 8 dagen na dagtekening te zijn betaald.


Overeenkomst
Er word altijd een overeenkomst opgemaakt waarin de opdracht specificaties worden vast gelegd. Zonder overeenkomst vind er geen reportage plaats. Deze overeenkomst word opgesteld door de fotograaf en online ingevuld door de klant. Pas na bevestiging per e-mail door de fotograaf is de opdracht definitief.

Rawfiles
De fotograaf geeft in geen geval rawfiles of onbewerkte bestanden aan de klant.

Bewaren van gegevens
Klantgegevens en fotobestanden worden tot 3 jaar na de laatste samenwerking bewaard.
Niet gekozen rawfiles worden na 2 jaar verwijderd uit de back-up.


Reportages


Afspraak en kennismaking
Na een eerste gesprek via email of telefoon wordt er een kennismaking met de klant ingepland. Dit vind bij de fotograaf thuis plaats. Tijdens deze kennismaking worden de wensen van de klant besproken. Na de afspraak ontvangt de klant een overeenkomst. Na ontvangst van de goedgekeurde overeenkomst ontvangt de klant een factuur voor aanbetaling.


Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt 25% van de afgesproken prijs en dient binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur te zijn betaald.


Betaling resterende bedrag
De klant krijgt samen met de preview een factuur met het resterende bedrag (75% van de afgesproken prijs) Deze dient de klant binnen 8 dagen te betalen.


Afzegging
Bij afzegging door de klant worden reeds betaalde bedragen niet terug gegeven. Wel ontvangt de klant een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag. Deze tegoedbon is te besteden bij de fotograaf.

 

Bij slecht weer.
De klant kan de fotograaf niet verplichten bij regen of ander nat weer buiten te fotograferen. De fotograaf zal naar gelang de mogelijkheden als nog proberen een zo goed mogelijke beeldende reportage te maken van de gelegenheid.


Levering van foto’s


Preview
Binnen 2 werkdagen nadat de fotoshoot of reportage heeft plaatsgevonden ontvangt de klant via email een weblink waarop de klant tenminste 2 preview foto’s kan vinden. Bij fotoshoots bevatten deze preview foto’s een watermerk. De preview foto’s mogen worden getoond aan derden door de klant. De fotograaf mag foto’s gebruiken voor promotie-, wedstrijd- en publicatiedoeleinden indien daar toestemming voor is gegeven.


De gehele reportage
Bij fotoshoots: Binnen 3 weken na volledige betaling ontvangt de klant via email een melding dat de foto’s online staan.
Bij reportages: Binnen 8 weken na volledige betaling ontvangt de klant via email een melding dat de foto’s online staan.
Deze foto’s mogen worden getoond aan derden door de klant. De fotograaf mag foto’s gebruiken voor promotie-, wedstrijd- en publicatiedoeleinden indien daar toestemming voor is gegeven.


Afdrukken en usb-sticks.
Na het ontvangen van de gehele reportage doormiddel van de online webpagina mag de klant een keuze maken voor 1 gratis afdruk op fine-art of fotopapier en ander bijkomende producten die zijn afgenomen. Ook mogen er extra afdrukken worden bijbesteld tegen meerprijs. Na ontvangst van eventuele bijkomende kosten van extra afdrukken krijgt de klant binnen 8 dagen de bestelling kosteloos thuisgestuurd (met uitzondering van albums, deze hebben een leveringstijd van 4 weken). Deze eerste bestelling dient binnen 6 maanden na ontvangst van de gehele reportage besteld te worden. Wordt dit niet tijdig besteld, dan vervalt het recht op een gratis afdruk, usb en de kosteloze verzending voor de eerste opdracht.


Usb
Op de usb komen alle geleverde foto’s te staan in kleur en zwart/wit in Hoge resolutie formaat (6000x4000pixels, 300dpi) zonder logo. Eventueel kan de klant ervoor kiezen om niet alle foto’s op de usb te laten zetten of om extra foto’s aan te leveren die op de usb mogen worden gezet. Wil de klant dat de usb is bedrukt met tekst naar zijn of haar keuze dan dient dat vooraf te zijn afgesproken. Er word een schone, niet eerder gebruikte usb geleverd. Mocht er schade ontstaan door het gebruik van de usb, kan Pumpkin Fotografie hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 


Extra afdrukken
Extra afdrukken, usb’s, albums, etc.., mogen te allen tijde worden nabesteld. Hier worden wel verzendkosten voor gerekend.


Harmonicaboekje of fotoalbum
Een fotoshoot of reportage is ten voorbereiding op het maken van een harmonicaboekje of fotoalbum. De foto’s die hierin verwerkt worden mag de klant zelf kiezen. De keuze is aan de klant voor covermateriaal, papiermateriaal en gebruikte foto’s.


Afdrukken door de klant
Voor afdrukken kan de klant te allen tijde bij de fotograaf terecht..


Rawfiles
De fotograaf levert of toont geen rawfiles en/of onbewerkte beelden aan de klant.

 

Gebruik van foto’s door de klant
De klant mag foto’s gebruiken voor eigen gebruik, ook op social media. De klant hoeft hierbij niet perse de naam van de fotograaf te vermelden. Dit wordt wel op prijs gesteld. De klant mag niet net doen alsof de klant zelf de foto’s heeft gemaakt. De klant mag de foto’s niet publiceren, afdrukken of gebruiken voor wedstrijden zonder toestemming van de fotograaf. Ook mag de klant de foto's niet gebruik en/of toestemming geven voor commercieel gebruik. Wilt u foto's gebruiken voor commerciële doeleinden neem dan contact op met de fotograaf. Voor zakelijke reportages gelden andere regels, in het kopje over zakelijke reportages zie je heir meer over.


Privacy
Klantgegevens blijven strikt voor eigen gebruik van de fotograaf met doel het goed uitvoeren van een opdracht en worden niet gedeeld met derden of openbaar gezet.


Wil de klant niet dat er foto’s van de klant of andere aanwezige op de foto’s openbaar worden gemaakt dan moet de klant dit vooraf aangeven. Mochten er achteraf toch beelden openbaar zijn gezet tegen de wil van de geportretteerde, dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan te geven. De fotograaf dient de foto dan binnen 5 werkdagen offline te hebben gehaald mocht dit mogelijk zijn. Mocht dit niet meer mogelijk zijn en heeft de klant niet voortijdig laten weten dat de foto(’s) niet openbaar mochten worden gemaakt, is de fotograaf de klant niets verschuldigd.Klachten en betwisten van facturen
Wanneer de klant klachten heeft dient de klant dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Er wordt dan gekeken naar een eventuele oplossing voor het probleem. De klant dient hiervoor zelf met een voorstel te komen.


De klacht dient serieus te worden genomen door de fotograaf en er moet gezamenlijk worden gekeken naar een oplossing die redelijk is.


Wanneer de klant een factuur wil betwisten dient dit per aangetekende brief of email kenbaar te worden gemaakt binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de factuur. De klacht dient volledig en goed onderbouwd te worden.


Is de klant niet tevreden over de geleverde foto’s na het betalen van de volledige factuur, kan de klant dit aangeven via aangetekende brief of email binnen 14 dagen na het ontvangen van de foto’s. De klacht dient volledig en goed onderbouwd te worden.


Is de klant niet tevreden over de geleverde producten na het betalen van de volledige factuur, kan de klant dit aangeven via aangetekende brief of email binnen 14 dagen na het ontvangen van de producten. De klacht dient volledig en goed onderbouwd te worden.


Wanneer de klant niet tijdig aangeeft ontevreden te zijn dan is de fotograaf de klant niet verplicht een oplossing aan te bieden.


Bij wanbetaling zal er incassering plaatsvinden door een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor de klant.

 

 


©Dit document is vastgesteld op 3 april 2019 en is geldig tot er nieuwe algemene voorwaarden zijn
opgesteld. Dit document heeft betrekking op de onderneming “Pumpkin Fotografie” en haar klanten. De
nieuwste versie van dit document is te vinden op de website van de fotograaf en wordt altijd overhandigd bij
kennismaking, overeenkomsten en facturering. In correspondentie per email word er altijd verwezen naar deze pagina. De klant draagt de verantwoording dit document te hebben gelezen en akkoord te gaan wanneer er een opdracht wordt ingeboekt.

 

 

Lees ook: De privacyverklaring